Antioxidanter och forskning

Antioxidanter

Du vill att din hund ska ha ett starkt immunförsvar, forskning från Iams har visat att vi kan hjälpa genom att använda skyddande antioxidanter i hundfodret.

Antioxidanter är viktiga, naturligt förekommande ämnen som hjälper att bibehålla hälsa genom att fördröja föråldringsprocesser i cellernas molekyler. Antioxidanter kan också vara viktiga för att förbättra immunförsvaret hos hunden. De kan vara särskilt kritiskt för unga djur som genomgår grundvaccination medans deras immunförsvar är under utveckling. Antioxidanter kan också stödja reducerat immuncellsaktivitet hos äldre hundar.

Antioxidanter

Antioxidanter är näringsämnen som finns naturligt i kroppen och i växter så som frukter och grönsaker. Vanliga antioxidanter är t.ex vitamin A, vitamin C, vitamin E och karotenoider.

Antioxidanter och immunrespons

Eftersom antioxidanter spelar en nyckelroll i skyddandet av cellerna mot skador, bland annat immunförsvarscellerna, har ny forskning undersökt förmånen av enskilda antioxidanter på immunförsvarsaktiviteten hos hund. Resultaten av dessa studier bekräftar att antioxidanter är viktiga för att hundar ska bibehålla ett effektivt immunförsvar.

Antioxidanter och åldrande

Ny forskning visar att när hundar åldras reduceras immuncellernas respons och att antioxidanter i fodret kan vara gynnsamma.