Fibrer i din hunds foder

Det som är bra för dig behöver inte vara bra för din hund

Idag är människor mer medvetna om vad fibrer är och rollen den har i deras diet. Studier visar de effekter av höga fibernivåer i människokost vilket påverkar hur människor tänker om deras mat och om deras djurs mat. Vissa fodertillverkare har rekommenderat från dietister för människor och gör då foder med hög fiberhalt för hundar.

Hundar har en mycket kortare tarmkanal än människor. Till skillnad från människor utfodras hundar bäst som köttätare vilket menas att deras utfodringsbehov är bättre tillgodosedda med kött än med växter. Behovet för människor är alltså inte samma som behovet för hundar!

Fibernivå och Jäsbarhet

En viktig vetskap om fibrer är dess jäsbarhet – vilket menas hur lätt det kan brytas ner av bakterierna som normalt finns i din hunds tarmkanal. Denna nedbrytning av fibrer producerar kortkedjade fettsyror som ger energi till cellerna genom tarmen. Olika sorters fibrer varierar i jäsbarhet. Fiberkällor som används i foder inkluderar cellulosa som är en lågt jäsbart fiber och sockerbetsfibrer som är en medeljäsbar fiber. Undersökningar har visat att medeljäsbara fibrer som sockerbetsfibrer ger en utfodringsfördel för magen utan de negativa effekterna av stor mängd avföring eller gas.

Hög fiberhalt och viktnedgång

Hög nivå av lågt jäsbara fibrer används i vissa viktreducerande foder för att dra ner kalorierna. Undersökningar visar att det inte är bra i praktiken eftersom hög nivå av lågt jäsbara fibrer kan minska smältningen av andra ingredienser i fodret och därför reducera den naturliga kvalitén av dieten. Djurägare ser även en märkbar skillnad på mängden på avföringen.

Fibrer i hundmat

När du väljer foder är fibrer en viktig del. Kom ihåg att fiberbehovet för en människa inte är samma som för en hund. En lagom nivå av jäsbara fibrer som tex. sockerbetsfibrer ger bevisad utfodringsfördelar för din hund. Foder som innehåller hög nivå av lågt jäsbara fibrer för att dra ner kalorier ger inte utfodringsfördelar till din hund. De flesta produkter är utformade med optimal nivå av medeljäsbara fibrer för att stödja en hälsosam tarmkanal och ge din hund ett bättre hälsotillstånd.