Utfodringsbehov för dräktiga och digivande hundar

Dräktig hund

Ändrade näringsbehov

Dräktighet och digivning är inte bara en ändring i hundens kropp utan också en ändring för hundens livsstil. Därför är det viktigt att lägga stor vikt vid att hon utfodras rätt genom hela processen.

Innan parning: Planering är viktigt

Om du planerar att avla på din tik är det viktigt att fastställa hennes kroppskondition. En underviktig hund har ofta svårt att äta tillräckligt mycket mat för att hon och hennes valpar ska få tillräckligt mycket näring. Överviktiga hundar kan uppleva en onormal eller svår födsel p.g.a. för stora valpar.

Att utfodra med en komplett och balanserad kost med en mängd som supportrar en hälsosam vikt och kroppskondition innan födsel hjälper tiken att underhålla sin hälsa och även sina valpars hälsa genom hela dräktigheten och digivningen.

Dräktighet

Dräktighetstiden för en tik är 9 veckor. De ökar i lite i vikt de första sex veckorna och sedan mycket snabbare. Deras energibehov visas i hur de ökar i vikt. Dräktiga tikar behöver 25-50% mer än deras normala underhåll i slutet av dräktigheten, eftersom de knappt ökar i vikt de första sex veckorna.

Digivning

Tikarna tappar vikt när de har fött. Trots detta kan deras näringsbehov vara 2 till 3 gånger så högt som deras normala underhåll, beroende på valparnas storlek, för att producera mjölk som stödjer tillväxten och att ge föda åt valparna. Det är även viktigt med vatten för att stödja mjölkproduktionen. Utan att öka mängden av foder per måltid är det bättre att erbjuda tiken samma storlek på portionen flera gånger om dagen. Ett alternativ är fri tillgång av torrfoder, detta är dock inte lika säkert eftersom du inte kan se att din tik äter det hon behöver.

Avvänjning

Fem veckor efter födsel visar många valpar intresse av moderns foder. Gradvis vill valparna äta mer fast föda och dia mindre. I samma tidpunkt kommer tiken att reducera mjölkvolymen samt behöva äta mindre. De flesta valpar är avvanda när de är åtta veckor gamla. Nu är tiken oftast tillbaka i sitt vanliga underhållsbehov och kan äta sin vanliga mängd innan hon blev dräktig.

Foder för dräktiga tikar

Det bästa du kan ge din hund under dräktigheten är ett näringstätt foder med hög kvalitet. Valpfoder rekommenderas vanligen för dräktiga och digivande tikar, däremot ska tiken aldrig äta valpfoder för stora hundar då de inte innehåller tillräckligt med energi och mineraler.